Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2778

I C 94/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Sygn. akt IC 94/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 20 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Stępniewicz Protokolant: sekretarz sądowy Marlena Ossowska po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa: R. B. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 1.800.000zł 1 odrzuca pozew w części dotyczącej zapłaty kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) zł 2 oddala powództwo w pozostałej części, 3 zasądza od powoda na rzecz pozwaneg
Czytaj więcej»

I C 99/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-05-28

Data publikacji: 2014-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 99/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: S. S.O. w Toruniu Wojciech Modrzyński Protokolant: starszy sekret. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu: 19 maja 2014 r. w Toruniu sprawy z powództwa: W. K. przeciwko: M. M. , B. W. , M. W. (1) , małoletniemu J. W. i (...) . (...) spółka jawna w S. o zwolnienie spod egzekucji Zwalnia spod egzekucji samochód osobowy marki (...) o nr VIN
Czytaj więcej»

I C 141/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Sygn. akt IC 141/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 11 lipca 2018r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Lisowiec Protokolant: sekr. sąd. Joanna Lubańska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018r. sprawy z powództwa W. B. (1) przeciwko Bankowi (...) Spółka Akcyjna w G. przy interwencji ubocznej (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o pozbawienie wykonalności 1. pozbawia w całości wykon
Czytaj więcej»

I C 147/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 147/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: S. S.O. w Toruniu Wojciech Modrzyński Protokolant: starszy sekret.sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu: 4 listopada 2015 r. w Toruniu sprawy z powództwa: (...) w W. przeciwko: J. C. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego J. C. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 88.898,62 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złot
Czytaj więcej»

I C 175/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-04-14

Data publikacji: 2014-10-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ograniczenie maksymalnej wysokości odsetek określone w art. 359 § 2 (1) k.c. nie ma zastosowania do odsetek za opóźnienie.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2014r . Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal , Ławnicy: ------- Protokolant: sekr. sąd . Marlena Ossowska , po rozpoznaniu w dniu: 14 kwietnia 2014r. w T. sprawy z powództwa: R. F. , przeciwko: M. W. , o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności , I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci „Umowy pożyczki i ustanowienia hipoteki zwykłej” zawartej w formie aktu
Czytaj więcej»

I C 154/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 154/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Wiśniewska Protokolant: : starszy sekretarz sądowy Sylwia Małecka po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko M. K. (1) , M. K. (2) o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. od pozwanej M. K. (2) kwotę 137 175,69
Czytaj więcej»

I C 217/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2020-01-23

Data publikacji: 2020-02-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 217/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Andrzej Westphal Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Chudzińska po rozpoznaniu w dniu: 23 stycznia 2020 r. w T. sprawy z powództwa: L. P. S. przeciwko: (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda L. P. S. następujące kwoty : 1 37.058,34 euro ( trzydzi
Czytaj więcej»

I C 232/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-01-20

Data publikacji: 2014-02-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 232/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy : ------------------- Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2014 r. w Toruniu sprawy z powództwa B. L. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od (...) SA w W. na rzecz powoda B. L. kwotę 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dni
Czytaj więcej»

I C 239/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-06-18

Data publikacji: 2019-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 239/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Łożyńska Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Politowska po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2019r. w Toruniu sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko Fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym (...) w T. o zobowiązanie 1 oddala powództwo; 2 koszty sądowe od których był zwolniony powód ponosi Sk
Czytaj więcej»

I C 251/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-01-26

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 251/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Hanna Łożyńska Ławnicy: ---------- Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Derdzikowski po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2018 roku w Toruniu sprawy z powództwa: J. K. przeciwko: Z. A. (1) o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 Koszty sądowe, od których został zwolniony powód ponosi Skarb Państwa. SSO Hanna Łożyńska IC 251/13
Czytaj więcej»