Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2784

I C 2580/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 2580/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, dnia 16 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Łożyńska Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Derdzikowski po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2017r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa: A. Z. przeciwko: Z. K. , M. K. , K. G. i A. H. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności ewentualnie o ustalenie orzeka: 1. oddala powództwo 2. zasądza od powódki A. Z. na rzecz pozwan
Czytaj więcej»

I C 2538/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Sygn. akt IC 2538/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 7 marca 2018r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Lisowiec Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Lubańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2018r. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko: Regionalnemu Szpitalowi (...) im. dr W. B. w G. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Szpitala (...) im. dr W. B. w G. na rzecz powoda (...) Spółki
Czytaj więcej»

I C 2598/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-07-16

Data publikacji: 2014-10-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 2598/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w T. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy: ---------------------------------------------------------------------- Protokolant: starszy sekret. Sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu: 2 lipca 2014 r.w T. przy udziale : -------------------------- sprawy z powództwa: A. G. przeciwko: Gminie O. o zapłatę 1 Oddala powództwo 2 zasądza od A. G. na rzecz Gmi
Czytaj więcej»

I C 2633/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Łącznik prostoliniowy 2 Sygn. akt IC 2633/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Protokolant: stażystka Monika Jabłońska po rozpoznaniu w dniu: 2 marca 2016 r. w Toruniu sprawy z powództwa: M. M. przeciwko: Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 100.720,97 zł (sto tysięcy siedemset dwadzieścia z
Czytaj więcej»

I Co 157/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-09-20

trafność 100%

Sygn. akt I Co 157/15 POSTANOWIENIE Toruń, 29 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Ewa Lisowiec Sędziowie: Sędzia Sądu Okręgowego Hanna Kraszewska Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Stępniewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Sylwia Małecka Po rozpoznaniu 22 kwietnia 2016r. na rozprawie przy udziale: Prokuratora Okręgowego w Toruniu sprawy z wniosku: K. T. z udziałem: J. B. o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego postan
Czytaj więcej»

I Ns 255/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-10-17

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie każda publikacja ukazująca się w okresie kampanii wyborczej dotycząca partii politycznej lub polityka ma charakter "agitacji wyborczej" w rozumieniu art. 111 par. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy
Sygn. akt . I Ns 255 / 14 POSTANOWIENIE Dnia 17 października 2014r. Sąd Okręgowy w Toruniu – Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący - SSO Andrzej Westphal, Protokolant - st. sekr. sąd Sylwia Małecka , po rozpoznaniu w dniu 17 października 2014r. , na rozprawie , sprawy z wniosku Z. R. , z udziałem A. P. , o zakazanie , nakazanie i zapłatę , POSTANAWIA I oddalić wniosek , II ustalić , że każdy uczestnik ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie . Sygn. akt I Ns 255/14 UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

I Ns 250/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-11-05

Data publikacji: 2013-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt I Ns 250/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny na posiedzeniu w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Irena Mleczko Ławnicy : Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Konczewska Po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013r. w Toruniu sprawy z wniosku : J. D. przeciwko : M. B. , R. F. , J. H. , R. J. , B. L. , M. P. , G. P. , o wydanie orzeczenia w trybie art.35 ustawy o referendum lokalnym postanawia: I orzec konfiskatę materiałów propagandowych
Czytaj więcej»

II K 13/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-06-28

Data publikacji: 2020-09-21

trafność 100%

Sygn. akt II K 13/19 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Zbigniew Lewczyk Protokolant: sekr. sąd. Dorota Michalak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód w T. K. J. po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku sprawy M. R. urodzonego (...) w S. , numer pesel (...) syna D. i M. z domu B. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 29 marca 2001
Czytaj więcej»

II K 13/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-07-23

Data publikacji: 2020-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt II K 13/19 UZASADNIENIE M. R. działając poprzez obrońcę wniósł o wydanie wyroku łącznego w sprawach w których został skazany wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 29 marca 2001 r., sygn. akt II K 57/01 za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 2 maja 2000 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata i oddaniem pod dozór kuratora sądowego, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejon
Czytaj więcej»

II K 30/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II K 30/15 UZASADNIENIE Oskarżony A. M. (1) urodził się (...) w rodzinie patologicznej. Umieszczony w domu dziecka, w wieku 5 lat został adoptowany przez L. i B. M. (1) i zamieszkał z nimi w B. przy ul. (...) . Oskarżony poznał się z J. B. (1) na dyskotece, kiedy ta uczęszczała do szkoły średniej; przez okres ok. 2 lat byli parą. W 1999 roku J. zaszła w ciąże, dlatego A. M. (1) i J. B. (1) postanowili się pobrać. Po ślubie zamieszkali w mieszkaniu z rodzicami adopcyjnymi oskarżonego. Na początku
Czytaj więcej»