Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3061

I C 2002/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-06-10

Data publikacji: 2019-07-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2002/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2019r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Lisowiec Protokolant sekretarz sądowy Kamil Kucharski po rozpoznaniu dnia 3 czerwca 2019r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko R. K. (1) o zapłatę 1. zasądza od pozwanego R. K. (1) na rzecz powoda (...) Fund
Czytaj więcej»

I C 2133/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2021-04-19

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 2133/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.O. Wojciech Modrzyński Ławnicy: --------------------------------------------- Protokolant: sekretarz sądowy Kinga Wypij po rozpoznaniu w dniu: 12 kwietnia 2021 r. w T. przy udziale : -------------------------- sprawy z powództwa: M. W. (1) i M. W. (2) przeciwko: (...) Bank (...) S.A. w W. o ustalenie i zapłatę 1 Ustala, ż
Czytaj więcej»

I C 141/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Sygn. akt IC 141/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 11 lipca 2018r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Lisowiec Protokolant: sekr. sąd. Joanna Lubańska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018r. sprawy z powództwa W. B. (1) przeciwko Bankowi (...) Spółka Akcyjna w G. przy interwencji ubocznej (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o pozbawienie wykonalności 1. pozbawia w całości wykon
Czytaj więcej»

I C 1456/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1456/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Izabela Wieczór Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu: 09 kwietnia 2019 roku w T. sprawy z powództwa : (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w C. przeciwko: M. L. (1) i P. K. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I powództwo od
Czytaj więcej»

I C 1151/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2021-03-04

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1151/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Izabela Wieczór Ławnicy: -/- Protokolant: st. sekretarz sąd. Iwona Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu: 4 lutego 2021 roku w T. sprawy z powództwa: S. S. i K. S. przeciwko: (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego: (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów : S. S. i K. S. solidarnie kwotę 43.965,79 zł ( czterdzieśc
Czytaj więcej»

I C 1219/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-09-26

Data publikacji: 2019-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1219/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2019 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Izabela Wieczór Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu: 26 września 2019 roku w T. sprawy z powództwa : (...) Banku S.A . z siedzibą w W. przeciwko : K. P. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 10.817 zł. ( dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście zł.) tytuł
Czytaj więcej»

I C 2028/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2020-10-08

Data publikacji: 2020-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2020r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Andrzej Westphal Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Chudzińska po rozpoznaniu w dniu: 28 września 2020r. na rozprawie sprawy z powództwa: E. S. przeciwko: D. L. i N. L. przy udziale Prokuratora Rejonowego w Grudziądzu o ustalenie I . ustala ,że nieważna jest w stosunku do powódki E. S. zawarta przez nią i A. F. z pozwanym D. L
Czytaj więcej»

I C 847/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-07-09

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 847/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Lisowiec Protokolant: : sekr. sądowy Joanna Lubańska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2018 r. w Toruniu sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko W. W. i K. W. o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty z dnia 21 lutego 2018r. w całości w stosunku do pozwanych W. W. i K. W. 2 zasądza od pozwanych W. W. i K. W. so
Czytaj więcej»

VI Gz 291/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-02-28

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Sygn. akt VI Gz 291/18 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska (spr.) Sędziowie SO Joanna Rusińska, SO Wojciech Modrzyński po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. w Toruniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w T. z dnia 18 września 2018 r., sygn. akt V GC 1894/18 post
Czytaj więcej»

I C 459/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-08-14

Data publikacji: 2014-10-16

trafność 100%

Sygn. akt IC 459/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , 14 sierpnia 2014r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Stępniewicz delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Protokolant : sekretarz sądowy Katarzyna Domanowska po rozpoznaniu na rozprawie 6 sierpnia 2014r. sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki J. P. kwotę 56.500,00(pięć
Czytaj więcej»