Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2345

I C 147/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 147/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: S. S.O. w Toruniu Wojciech Modrzyński Protokolant: starszy sekret.sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu: 4 listopada 2015 r. w Toruniu sprawy z powództwa: (...) w W. przeciwko: J. C. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego J. C. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 88.898,62 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złot
Czytaj więcej»

I C 154/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 154/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Wiśniewska Protokolant: : starszy sekretarz sądowy Sylwia Małecka po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko M. K. (1) , M. K. (2) o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. od pozwanej M. K. (2) kwotę 137 175,69
Czytaj więcej»

I C 175/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-04-14

Data publikacji: 2014-10-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ograniczenie maksymalnej wysokości odsetek określone w art. 359 § 2 (1) k.c. nie ma zastosowania do odsetek za opóźnienie.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2014r . Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal , Ławnicy: ------- Protokolant: sekr. sąd . Marlena Ossowska , po rozpoznaniu w dniu: 14 kwietnia 2014r. w T. sprawy z powództwa: R. F. , przeciwko: M. W. , o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności , I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci „Umowy pożyczki i ustanowienia hipoteki zwykłej” zawartej w formie aktu
Czytaj więcej»

I C 232/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-01-20

Data publikacji: 2014-02-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 232/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy : ------------------- Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2014 r. w Toruniu sprawy z powództwa B. L. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od (...) SA w W. na rzecz powoda B. L. kwotę 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dni
Czytaj więcej»

I C 258/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-09-25

Data publikacji: 2018-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 258/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 25 września 2017r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Stępniewicz Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Domanowska po rozpoznaniu na rozprawie 11 września 2017r. sprawy z powództwa A. B. przeciwko M. Z. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego M. Z. na rzecz powoda A. B. kwotę 382.959,14 ( trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czternaś
Czytaj więcej»

I C 263/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 263/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 13 lipca 2017r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący Sędzia SO Elżbieta Stępniewicz Protokolant: stażystka Justyna Kołodziejska po rozpoznaniu na rozprawie 3 lipca 2017r. na skutek pozwu wniesionego przez powoda R. Z. przeciwko Skarbowi Państwa (...) Państwowej Straży Pożarnej w T. zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Pa
Czytaj więcej»

I C 289/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 289/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAOCZNY w stosunku do M. L. i R. L. Toruń, dnia 2 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Łożyńska Ławnicy: --------- Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Derdzikowski po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2017r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa L. I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. przeciwko R. M. , R. L. i M. L. o zapłatę 1 Zasądz
Czytaj więcej»

I C 341/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-03-17

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 341/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Lisowiec delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Protokolant: sekr. sąd. Anita Trzeciak po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2014r. na rozprawie sprawy z powództwa G. R. przeciwko (...) Szpitalowi Specjalistycznemu (...) w G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami procesu należnym
Czytaj więcej»

I C 344/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-02-21

Data publikacji: 2013-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: obowiązek podania prawdziwych infornacji we wniosku o ubezpieczenie spoczywa na ubezpieczającym, a ubezpieczyciel nie ma obowiązku ich sprawdzania.
Sygnatura akt I C 344/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2013r . Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal , Ławnicy: ------- Protokolant: stażystka Marlena Ossowska , po rozpoznaniu w dniu: 7 lutego 2013 r. w T. sprawy z powództwa: A. P. , przeciwko: (...) S.A. w W. , o zapłatę , I oddala powództwo, II zasądza od powoda A. P. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 9.500,15 zł. [ dziewięć tysięcy pięćset 15/
Czytaj więcej»

I C 363/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-05-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 363/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Mleczko Ławnicy : Protokolant: : sekr. sądowy Magdalena Konczewska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Toruniu przy udziale : / sprawy z powództwa (...) S.A . T. przeciwko J. R. , M. R. o zapłatę na skutek zarzutów pozwanych od nakazu zapłaty z dnia 22 stycznia 2014 w sprawie I Nc 4/14 1 uchyla nakaz zapłaty w całości 2 uma
Czytaj więcej»