Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3019

I C 2177/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-08-14

Data publikacji: 2018-05-04

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 14 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Stępniewicz Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Domanowska po rozpoznaniu na rozprawie 31 lipca 2017r. sprawy z powództwa R. C. przeciwko K. C. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego K. C. na rzecz powoda R. C. kwotę 155.800,00 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) zł z ustawowymi odsetkami od 2 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., a
Czytaj więcej»

I C 2178/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2178/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy : Protokolant: : st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa G. K. przeciwko W. Z. (1) o zachowek ł. Zasądza od pozwanej W. Z. (1) na rzecz powódki G. K. kwotę 100.031,51 zł (sto tysięcy trzydzieści jeden 51/100 złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»

I C 2180/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2020-07-09

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 2180/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Andrzej Westphal po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2020 r. w Toruniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. P. i M. P. o zapłatę I . zasądza solidarnie od pozwanych A. P. i M. P. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. następujące kwoty : 1 121.314,15 zł ( sto dwadzieścia jeden tysię
Czytaj więcej»

I C 2189/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Lisowiec Protokolant: sekr. sąd. Anita Trzeciak po rozpoznaniu w dniu: 5 października 2015 r. w Toruniu sprawy z powództwa: A. S. i J. S. przeciwko: Wspólnocie Mieszkaniowej ul. (...) w T. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę nr (...) właścicieli lokai nieruchomości przy ul. (...) w T. z dnia 23 września 2014r. w sprawie korekty udziałów, wykreślenia
Czytaj więcej»

I C 2222/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-02-05

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 2222/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy : --------------- Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2014 r. w Toruniu sprawy z powództwa D. O. (1) przeciwko R. P. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 Oddala powództwo; 2 kosztami postępowania od uiszczenia których zwolniony był powód obciąża Skarb Państw
Czytaj więcej»

I C 2223/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-05-08

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 2223/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal Ławnicy: ------- Protokolant: st. sekr. sąd Katarzyna Chudzińska po rozpoznaniu w dniu: 24 kwietnia 2017r. w T. sprawy z powództwa : H. K. przeciwko: Bankowi (...) S.A z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Banku (...) S.A z siedzibą w W. na rzecz powódki H. K. kwotę 208.689,57 zł (dwieście osiem tysi
Czytaj więcej»

I C 2227/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2018-05-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 2227/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2018r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Chudzińska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018r. w Toruniu sprawy z powództwa M. K. , A. K. (1) przeciwko Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w W. (...) o ustalenie 1 ustala, że nieważna jest uchwała Sądu Koleżeńskiego pozwanego Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. z dnia 5 paźdz
Czytaj więcej»

I C 2228/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2019-03-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: postanowienia umów zastrzegające nadmierne odsetki -nie stają się nieważne w całości, a jedynie co do nadwyżki korzyści majątkowych ponad granicę określoną przez przepisy ustalające odsetki maksymalne
Sygn. akt I C 2228/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Izabela Wieczór Protokolant: : starszy sekretarz sądowy Iwona Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Toruniu sprawy z powództwa E. S. przeciwko W. W. (1) o ustalenie I ustala, że oświadczenie powódki E. S. złożone w formie aktu notarialnego- Repertorium A 468/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku sporządzone przed notariuszem D. R
Czytaj więcej»

I C 2238/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 2238/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015r Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Protokolant: starszy sekret. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu: 16 września 2015 r. w Toruniu sprawy z powództwa: Z. W. przeciwko: Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w T. o uchylenie uchwały i zobowiązanie 1 Uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w T. nr (...) z dnia 9 października 2014 rok
Czytaj więcej»

I C 2254/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 16 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Stępniewicz Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Domanowska po rozpoznaniu 2 kwietnia 2019r. na rozprawie sprawy z powództwa: J. K. przeciwko: M. K. (1) i T. K. o ustalenie 1 oddala powództwo, 2 przyznaje ze Skarbu Państwa ( Sądu Okręgowego w Toruniu) pełnomocnikom powoda wynagrodzenie: a adwokatowi T. B. w kwocie 800,00(osiemset) zł powiększone
Czytaj więcej»