Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2903

VI GC 166/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-08-14

Data publikacji: 2019-01-24

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 166/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym Przewodniczący SSO Joanna Rusińska Protokolant stażysta Mateusz Naleśnik po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2018 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa M. U. (1) przeciwko D. S. o zapłatę I.uchyla w całości wyrok zaoczny wydany przez tutejszy Sąd w dniu 20 grudnia 2016r. sygn. akt VI GC 166/16, II.oddala powództwa, III.zasądza od powo
Czytaj więcej»

VI GC 168/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 168/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym przewodniczący SSO Joanna Rusińska protokolant st. sekr. Bożena Gościńska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko (...) S.A. w G. o nakazanie i zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w G. na rzecz powoda J. D. kwotę 2 615,39 zł (dwa tysiące sześćset piętnaście złotych trzydzieści
Czytaj więcej»

VI GC 173/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 173/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym Przewodniczący SSO Zbigniew Krepski Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Barabasz po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) sp. z o.o. w C. o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników I stwierdza nieważność uchwały nr 4 w przedmiocie nałożenia na wspólników ob
Czytaj więcej»

VI GC 177/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-05-18

Data publikacji: 2013-11-29

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 177/12 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 18 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Toruniu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jakub Rusiński Protokolant: st. sekr. sądowy Olimpia Hordyk – Kosińska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S. S. , D. K. sp. j. w T. przeciwko Bank (...) S.A. we W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki (...) S. S. , D. K. sp. j. w T. na rzec
Czytaj więcej»

VI GC 184/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 184/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Barabasz po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2016 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) sp. z o.o. we W. o rozwiązanie spółki I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda D. S. na rzecz pozwanego (...) sp. z o.o. we W. kwotę 1.097,00 zł (jeden tysiąc dziewi
Czytaj więcej»

VI GC 192/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-08-05

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 192/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski protokolant st. sekr. sądowy Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu w dniu 05 sierpnia 2016 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa Fabryki (...) sp. z o.o. w L. przeciwko K. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego K. S. na rzecz powódki Fabryki (...) sp. z o.o. w L. : 1) kwotę 80.528,33 zł (osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

VI GC 193/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-03-13

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 193/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, dnia 15 stycznia 2018r. Sąd Okręgowy w Toruniu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. przeciwko: M. P. (1) 1 uchyla nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie VI GNc
Czytaj więcej»

VI GC 205/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 205/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak-Sobierajska protokolant st. sekr. sąd. Bożena Gościńska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko (...) sp. z o.o. w T. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Banku (...) S.A. w W. na rzecz pozwanego (...) sp. z o.o. w
Czytaj więcej»

VI GC 210/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 210/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Rusińska Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Gościńska po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa głównego Gminy M. W. przeciwko M. P. o zapłatę i z powództwa wzajemnego M. P. przeciwko Gminie M. W. o zapłatę I. w zakresie pozwu głównego: 1. oddala powództwo; II. w zakresie pozwu wz
Czytaj więcej»

VI GC 218/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 218/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym Przewodniczący SSO Zbigniew Krepski Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Barabasz po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko W. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. B. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 1.051,29 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć
Czytaj więcej»