Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2201

I C 570/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 570/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Jaworska Ławnicy : / Protokolant: : starszy sekretarz sądowy Bożena Nieczypor po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Toruniu przy udziale : / sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. przeciwko K. S. o zapłatę 1 Uchyla nakaz zapłaty z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie I Nc 435/16 w stosunku do poz
Czytaj więcej»

I C 587/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Sygn. akt IC 587/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 4 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Stępniewicz Protokolant: stażystka Monika Jabłońska po rozpoznaniu na rozprawie 21 marca 2016r. sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. B. (1) kwotę 70.000,00 (siedemdziesiąt tysięcy) zł z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 582/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 582/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy : ------------------------- Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Toruniu sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko T. D. , E. D. o zapłatę 1 Utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie IC 582/15
Czytaj więcej»

I C 591/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-03-14

Data publikacji: 2014-05-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 591/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Mleczko Ławnicy : Protokolant: : sekr. sądowy Magdalena Konczewska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 r. w Toruniu przy udziale : / sprawy z powództwa: (...) Inżynierowie Spółki z ograniczaną odpowiedzialności z siedzibą w P. , K. J. (...) przeciwko: Skarbowi Państwa - S. O. w. E. o ustalenie i markowanie kar umownych 1 oddala powód
Czytaj więcej»

I C 599/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 599/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , 9 maja 2017r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Łożyńska Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Derdzikowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2017r. sprawy z powództwa J. W. przeciwko A. T. o unieważnienie aktu notarialnego 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda J. W. na rzecz pozwanego A. T. kwotę 15.738,18zł. (piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem zł
Czytaj więcej»

I C 599/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 599/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, dnia 17 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Łożyńska Ławnicy: --------- Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Derdzikowski po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - (...) w W. przeciwko E. K. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej E. K. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - (.
Czytaj więcej»

I C 606/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 606/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy : ----------------------- Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. w Toruniu sprawy z powództwa C. F. przeciwko (...) w G. o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 kosztami postępowania od uiszczenia których zwolniona była powódka obciąża Skarb Państwa; 3 nie obciąża pow
Czytaj więcej»

I C 618/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-07-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 618/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Lisowiec delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Protokolant: sekr. sąd. Anita Trzeciak po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014r. na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w Ł. o zapłatę 1 zasądza do pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz powoda A. M. kwotę
Czytaj więcej»

I C 630/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 630/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Lisowiec Protokolant: sekr. sąd. Anita Trzeciak po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016r. w Toruniu sprawy z powództwa: P. G. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda P. G. kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dn
Czytaj więcej»

I C 654/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2016-09-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 654/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Wielkanowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Konczewska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Toruniu sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko T. C. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda P. (...) we W. na rzecz pozwanego T. C. kwotę 7.217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosz
Czytaj więcej»