Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2613

I C 1516/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-11-06

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 1516/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Lisowiec delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Protokolant: sekr. sąd. Anita Trzeciak po rozpoznaniu w dniu 23 października 2013r. na rozprawie sprawy z powództwa B. L. i D. G. przeciwko (...) Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w S. o zapłatę 1 zasądza do pozwanego (...) Towarzystwo U
Czytaj więcej»

I C 1517/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Śmierć kierującego pojazdem zatrudnionego w przedsiębiorstwie transportowym, której wyłączną przyczyną był uraz doznany w wypadku na skutek niezapięcia pasów bezpieczeństwa, wyłączna odpowiedzialność właściciela tego przedsiębiorstwa na zasadzie ryzyka.
Sygn. akt I C 1517 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal , Ławnicy: ------- Protokolant: sekr. sąd . Marlena Ossowska , po rozpoznaniu w dniu: 22 sierpnia 2013r. w T. sprawy z powództwa: K. S. , przeciwko: J. P. , o zapłatę i rentę , I oddala powództwo , II nie zasądza zwrotu kosztów procesu od powoda K. S. na rzecz pozwanego J. P. , III nakazuje wypłacić radcy
Czytaj więcej»

I C 1518/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-12-09

Data publikacji: 2014-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 1518/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2013r Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S. S. O. Wojciech Modrzyński Ławnicy: ----------------------------------------------------------- Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu: 25 listopada 2013 r. w Toruniu przy udziale : -------------------------- sprawy z powództwa: M. K. przeciwko: D. D. ⚫ o ochronę dóbr osobistych orzeka: 1 o
Czytaj więcej»

I C 1549/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Sygn. akt IC 1549/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 11 sierpnia 2016r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Stępniewicz Protokolant: stażystka Monika Jabłońska po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę i rentę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda R. D. kwotę 40.000,00 (czterdzieści tysięcy) zł z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 38.000,
Czytaj więcej»

I C 1590/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal Ławnicy: --- Protokolant: sekr. sąd. Marlena Ossowska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 roku sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko: Skarbowi Państwa – (...) w T. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w W. kwotę 7.200,00 zł (si
Czytaj więcej»

I C 1615/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal , Ławnicy: ------- Protokolant: sekr. sąd . Marlena Ossowska , po rozpoznaniu w dniu: 13 marca 2014 r. w T. sprawy z powództwa: K. S. , przeciwko: E. K. , o zachowek , I zasadza od pozwanej E. K. na rzecz powódki K. S. kwotę 57.350,00 zł. [ pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt ] z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca
Czytaj więcej»

I C 1623/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2016r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Lisowiec Protokolant: sekr. sąd. Anita Trzeciak po rozpoznaniu w dniu: 22 czerwca 2016r. w Toruniu sprawy z powództwa: Gminy M. T. przeciwko: T. C. i D. C. o zapłatę 1 Zasądza solidarnie od pozwanych T. C. i D. C. na rzecz powoda Gminy M. T. kwotę 137.076,74 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 1632/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-12-04

Data publikacji: 2018-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1632/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Jaworska Ławnicy : Protokolant: : starszy sekretarz sądowy Bożena Nieczypor po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 r. w Toruniu przy udziale : / sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko T. C. (1) o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego T. C. (1) na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 101.000,- zł (sto jeden tysięc
Czytaj więcej»

I C 1634/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1634/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Protokolant: starszy sekret. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2016 r. w Toruniu sprawy z powództwa: R. S. przeciwko: K. S. i B. S. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 Oddala powództwo 2 Obciąża Skarb Państwa kosztami postępowania, od uiszczenia których zwolnione były strony 3 Zasądza o
Czytaj więcej»

I C 1642/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-08-06

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal Ławnicy: ------------ Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Chudzińska, po rozpoznaniu w dniu: 11 stycznia 2018r . w T. sprawy z powództwa: L. S. i D. S. przeciwko: T. W. i B. W. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych T. W. i B. W. na rzecz powodów L. S. i D. S. – solidarnie - kwotę 68.321,97 zł ( sześćdziesiąt osiem tysię
Czytaj więcej»