Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2653

I C 1516/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-11-06

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 1516/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Lisowiec delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Protokolant: sekr. sąd. Anita Trzeciak po rozpoznaniu w dniu 23 października 2013r. na rozprawie sprawy z powództwa B. L. i D. G. przeciwko (...) Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w S. o zapłatę 1 zasądza do pozwanego (...) Towarzystwo U
Czytaj więcej»

I C 1549/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Sygn. akt IC 1549/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 11 sierpnia 2016r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Stępniewicz Protokolant: stażystka Monika Jabłońska po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę i rentę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda R. D. kwotę 40.000,00 (czterdzieści tysięcy) zł z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 38.000,
Czytaj więcej»

I C 1590/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal Ławnicy: --- Protokolant: sekr. sąd. Marlena Ossowska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 roku sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko: Skarbowi Państwa – (...) w T. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w W. kwotę 7.200,00 zł (si
Czytaj więcej»

I C 1468/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-04-20

Data publikacji: 2018-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1468/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, dnia 20 kwietnia 2018r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Łożyńska Protokolant: sekr. sądowy Anna Karpienko po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa: M. I. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. I. kwotę 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 1456/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1456/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Izabela Wieczór Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu: 09 kwietnia 2019 roku w T. sprawy z powództwa : (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w C. przeciwko: M. L. (1) i P. K. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I powództwo od
Czytaj więcej»

I C 1517/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Śmierć kierującego pojazdem zatrudnionego w przedsiębiorstwie transportowym, której wyłączną przyczyną był uraz doznany w wypadku na skutek niezapięcia pasów bezpieczeństwa, wyłączna odpowiedzialność właściciela tego przedsiębiorstwa na zasadzie ryzyka.
Sygn. akt I C 1517 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal , Ławnicy: ------- Protokolant: sekr. sąd . Marlena Ossowska , po rozpoznaniu w dniu: 22 sierpnia 2013r. w T. sprawy z powództwa: K. S. , przeciwko: J. P. , o zapłatę i rentę , I oddala powództwo , II nie zasądza zwrotu kosztów procesu od powoda K. S. na rzecz pozwanego J. P. , III nakazuje wypłacić radcy
Czytaj więcej»

I C 1518/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-12-09

Data publikacji: 2014-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 1518/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2013r Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S. S. O. Wojciech Modrzyński Ławnicy: ----------------------------------------------------------- Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu: 25 listopada 2013 r. w Toruniu przy udziale : -------------------------- sprawy z powództwa: M. K. przeciwko: D. D. ⚫ o ochronę dóbr osobistych orzeka: 1 o
Czytaj więcej»

VI Gz 253/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-12-31

Data publikacji: 2019-01-08

trafność 100%

Sygn. akt VI Gz 253/18 POSTANOWIENIE Dnia 31 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Toruniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. K. przeciwko P. J. o zapłatę na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 18 czerwca 2018 r., sygn. akt V GC 450/18 upr postanawia uchylić zaskarżone post
Czytaj więcej»

VI Gz 253/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-01-19

Data publikacji: 2018-01-24

trafność 100%

Sygn. akt VI Gz 253/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSO Joanna Rusińska (spr.) Sędziowie SO Małgorzata Bartczak – Sobierajska, SO Zbigniew Krepski po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. Ś. przeciwko (...) sp. z o.o. w K. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 lipca 2017r., sygn. akt V GNc 590/16 post
Czytaj więcej»

VI Gz 255/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-12-14

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Sygn. akt VI Gz 255/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski (spr.) Sędziowie: SO Zbigniew Krepski, SO Małgorzata Bartczak-Sobierajska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w Toruniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. O. przeciwko (...) sp. z o.o. w T. o zapłatę na skutek zażalenia powoda na pkt 2 (drugi) postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 31 października 2017r.,
Czytaj więcej»