Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2771

I C 2096/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: eksploatacja urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez podmiot gospodarczy w ramach umowy zawartej z gminą, ma charakter prawny dzierżenia w rozumieniu art. 338 k.c., a nie posiadania zależnego.
Sygn. akt I C 2096 / 13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal , Ławnicy: ------- Protokolant: sekr. sąd . Marlena Ossowska , po rozpoznaniu w dniu: 6 marca 2014r. w Toruniu, sprawy z powództwa: Gminy T. , przeciwko: Województwu (...) z siedzibą w T. (1) , o ustalenie i zapłatę , I ustala ,że między stronami: powódką Gminą T. , a pozwanym Województwem (...) z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 2129/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2018-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 2129/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: S.S.O. Barbara Wiśniewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Chudzińska po rozpoznaniu w dniu: 22 kwietnia 2016r. w Toruniu sprawy z powództwa: I. Ś. , Ł. Ś. , M. M. przeciwko: Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. przy interwencji ubocznej R. K. o zapłatę 1 oddala powództwo I. Ś. , 2 zasądza od pozwanego Ubezpieczenio
Czytaj więcej»

I C 2139/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-12-04

Data publikacji: 2014-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 2139/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy : --------------- Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 r. w Toruniu sprawy z powództwa A. W. przeciwko J. D. o ochronę dóbr osobistych 1 Oddala powództwo, 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 360zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów post
Czytaj więcej»

I C 2161/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 2161/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Izabela Wieczór Ławnicy : -/- Protokolant: : starszy sekretarz sądowy Iwona Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Toruniu przy udziale : Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Toruniu sprawy z powództwa (...) Banku S.A. W. przeciwko J. Z. o zapłatę 1. umarza postępowanie co do kwoty 20 zł. ( dwadzieścia zł); 2. w pozostałym
Czytaj więcej»

I C 2177/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 2177/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, dnia 22 maja 2018r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Łożyńska Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Derdzikowski po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa: Z. D. przeciwko: T. S. o zadośćuczynienie i ustalenie 1 zasądza od pozwanego T. S. na rzecz powoda Z. D. kwotę 38.000 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 2177/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-08-14

Data publikacji: 2018-05-04

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Toruń, 14 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Stępniewicz Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Domanowska po rozpoznaniu na rozprawie 31 lipca 2017r. sprawy z powództwa R. C. przeciwko K. C. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego K. C. na rzecz powoda R. C. kwotę 155.800,00 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) zł z ustawowymi odsetkami od 2 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., a
Czytaj więcej»

I C 2174/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2013-04-30

Data publikacji: 2013-06-21

trafność 100%

Obraz 1 Sygn. akt I C 2174/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy : -------------------------------- Protokolant: : st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. w Toruniu sprawy z powództwa B. P.(1) przeciwko A. J. o stwierdzenie obowiązku do złożenia oświadczenia woli 1 Oddala powództwo; 2 kosztami postępowania od uiszczenia których
Czytaj więcej»

I C 2178/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2178/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński Ławnicy : Protokolant: : st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa G. K. przeciwko W. Z. (1) o zachowek ł. Zasądza od pozwanej W. Z. (1) na rzecz powódki G. K. kwotę 100.031,51 zł (sto tysięcy trzydzieści jeden 51/100 złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»

I C 1900/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2014-02-13

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal Ławnicy: --- Protokolant: sekr. sąd. Marlena Ossowska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 roku sprawy z powództwa: Z. Ś. przeciwko: D. K. o zobowiązanie I oddala powództwo, II zasądza od powoda Z. Ś. na rzecz pozwanej D. K. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc) z tytułu zwrotu kosztów procesu, III nakazuje wypłacić adwokatowi W. P. ze
Czytaj więcej»

I C 1890/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2018-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1890/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Izabela Wieczór Ławnicy: -/- Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu: 09 listopada 2017 roku w Toruniu sprawy z powództwa : Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) przeciwko: E. K. , W. K. (1) i I. T. (1) przy udziale interwenienta ubocznego M. S. (1) o ustalenie I. powództwo
Czytaj więcej»