Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ga 114/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-11-25

XXIII Ga 600/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 5 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

orzeczenie krajowej izby odwoławczej, postanowienie krajowej izby odwoławczej, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie skargi, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, odwołanie wykonawcy, postanowienie krajowej izby odwoławczej, skarga do sądu okręgowego, wniesienie skargi na orzeczenie, prawo zamówień publicznych, postępowanie przeciwnika, komenda główna policji, przeciwnik skargi, żądanie skargi, przepis działu, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, obciążenie kosztami, odpis pisma, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, sprawozdawca
Zobacz»

XXIII Ga 360/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

skarga, prezes urzędu zamówień publicznych, wpis od odwołania, wysokości pięciokrotności, orzeczenie krajowej izby odwoławczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • skarga, prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, prezes krajowej izby, ustawa prawa, wyrok krajowej izby odwoławczej, możliwość przekazania, siedziba w miejscowości, wniosek o zwolnienie, odrzucenie skargi, zwolnienie od kosztów sądowych, wpis od odwołania, udział przeciwników, publiczne możliwości, wysokości pięciokrotności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, uprzednie wzywanie, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, przekazanie skargi, opłata w terminie tygodniowym
Zobacz»

XXIII GCo 57/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2016

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

skarga, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie krajowej izby odwoławczej, udzielenie zamówienia, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, odrzucenie odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • skarga, cofnięcie skargi, koszt postępowania skargowego, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie krajowej izby odwoławczej, przeciwnik skargi, skarga na postanowienie, udzielenie zamówienia, zażalenie, wniesienie skargi, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, skarga w sprawie, przypadków cofnięcia, uczestnik, koszt postępowań zażaleniowy, warszawa, wniosek o zasądzenie kosztów, odrzucenie odwołania, złożenie skargi, obciążenie kosztami
Zobacz»

XII Ga 369/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 lipca 2015

Data publikacji: 5 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wpis od odwołania, skarga, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, prezes urzędu zamówień publicznych, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prezes krajowej izby, prawo zamówień publicznych, wpis od odwołania, zwrot odwołania, termin do wniesienia odwołania, skarga, ustawa prawa, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, prezes urzędu zamówień publicznych, wartość zamówienia, dzień upływu, usta, uiszczenie wpisu, merytoryczne rozpoznanie odwołania, postanowienie prezesa, udzielanie zamówienia publicznego, procedura odwoławcza, poprawa skuteczności, budynek urzędu gminy, informacja o czynnościach
Zobacz»

V ACa 103/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 grudnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

postanowienie krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, skarga na orzeczenie, odrzucenie odwołania, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • postanowienie krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, prawo zamówień publicznych, wydanie przez sąd okręgowy, przepis ustawy prawa, orzeczenie niezgodne z prawem, różna wykładnia, skarga na orzeczenie, świadczenie usług hotelowych, uchylenie przez sądy, odrzucenie odwołania, potrzeba pacjenta, merytoryczne rozpoznanie sprawy, zasada dwuinstancyjności, przyjęty standard rozstrzygnięć, udzielenie zamówienia publicznego, rażąco błędna wykładnia, ogólnie przyjęty standard, skarga powoda, odwołanie powoda
Zobacz»

XXIII Ga 1397/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 listopada 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

postanowienie krajowej izby odwoławczej, prezes urzędu zamówień publicznych, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • postanowienie krajowej izby odwoławczej, cofnięcie apelacji, prezes urzędu zamówień publicznych, prawo zamówień publicznych, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wniesienie skargi na orzeczenie, skarga prezesa, przepis działu, skarga na postanowienie, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotowa skarga, spółka komandytowa, obciążenie kosztami, ustawa prawa, skutek skargi, sprawozdawca, cofnięcie pozwu, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

II Ca 116/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 9 marca 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie krajowej izby odwoławczej, otwarcie oferty, odrzucenie odwołania, udzielenie zamówienia, wpis od odwołania, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, skarga na orzeczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • odwołanie wykonawcy, wybór najkorzystniejszej oferty, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie krajowej izby odwoławczej, otwarcie oferty, odrzucenie oferty, odrzucenie odwołania, udzielenie zamówienia, wpis od odwołania, oferta winna, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, gmina, oferent, kryterium oceny ofert, skarga prezesa, merytoryczne rozpoznanie odwołania, prowadząca działalność gospodarcza, koszt postępowania skargowego, skarga na orzeczenie, przetarg
Zobacz»

XXIII Ga 1385/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 listopada 2019

Data publikacji: 17 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

postanowienie krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, opłata od skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • postanowienie krajowej izby odwoławczej, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, upływ terminu tygodniowego, wniesienie skargi na orzeczenie, prawo zamówień publicznych, obowiązek fiskalny, przepis działu, skarga na postanowienie, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, skuteczne doręczenie, udzielenie zamówienia publicznego, opłata od skargi, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, przepis ustawy, kodeks postępowania cywilnego, sprawa w postępowaniu, wniosek o zwolnienie
Zobacz»

XXIII Ga 1073/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lipca 2015

Data publikacji: 28 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prezes urzędu zamówień publicznych, skarga, postanowienie o odrzuceniu odwołania, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, umorzenie postępowania odwoławczego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prezes krajowej izby, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie prezesa, skarga, prawo zamówień publicznych, skarga prezesa, skarga na postanowienie, postanowienie o odrzuceniu odwołania, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, zwrot odwołania, umorzenie postępowania odwoławczego, brak formalny odwołania, orlik, uchylenie i zasądzenie kosztów, przedmiotowy środek odwoławczy, zastosowanie przedmiotowe, zmiana i orzeczenie, dzień wydania orzeczenia, skarga do sądu, terminu braków
Zobacz»

XXIII Ga 1045/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2019

Data publikacji: 10 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

postanowienie krajowej izby odwoławczej, prezes urzędu zamówień publicznych, udzielenie zamówienia, skarga, orzeczenie krajowej izby odwoławczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • postanowienie krajowej izby odwoławczej, cofnięcie apelacji, prezes urzędu zamówień publicznych, udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, skarga, pismo z dna, zamawiający skarb państwa, cofnięcie skargi, skarga od wyroku, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, formalne rozstrzygnięcie, wniesienie skargi na orzeczenie, zamawiający wykonawca, skarga prezesa, rozstrzygnięcie o odrzuceniu, komendant główny policji, postępowanie pisma, przepis działu
Zobacz»

XXIII Ga 426/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 10 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

orzeczenie krajowej izby odwoławczej, opłata od skargi, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • konsorcjum, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, opłata od skargi, skarga na orzeczenie, oddział finansowy sądu, finansowy sąd okręgowy, wniesienie skargi na orzeczenie, prawo zamówień publicznych, uiszczenie opłaty od skargi, rygor odrzucenia skargi, przepis działu, wezwanie pod rygorem, termin do uiszczenia opłaty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, warszawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, otrzymanie wezwania, skutek skargi
Zobacz»

XXIII Ga 1926/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2018

Data publikacji: 6 marca 2020

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

skarga, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • skarga, prawo zamówień publicznych, skarga od wyroku, ustawa prawa, wyrok krajowej izby odwoławczej, prezes krajowej izby, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, nadana przesyłka, publiczny stan, doręczenie orzeczenia, przesyłka pocztowa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, brak strony, doręczenie wyroku, dzień od dnia doręczenia, złożenie skargi, skutek skargi, pośrednictwo, ostatni dzień
Zobacz»

III Ca 1725/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 24 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

odrzucenie odwołania, zamówienie publiczne, skarga, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, usta, prezes urzędu, wpis od odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • kopia odwołania, odrzucenie odwołania, zamówienie publiczne, skarga, prawo zamówień publicznych, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, usta, treść odwołania, ustawa, termin do wniesienia odwołania, przesłanie kopii, prezes urzędu, merytoryczne rozpoznanie odwołania, przeciwnik skargi, wniesione odwołanie, przesłanka odrzucenia, upływ terminów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpis od odwołania, przystąpienie do postępowania odwoławczego
Zobacz»

XXIII Ga 2039/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

skarga, prezes urzędu zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, postanowienie o odrzuceniu odwołania, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, umorzenie postępowania odwoławczego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes krajowej izby, skarga, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie prezesa, zwrot odwołania, ustawa prawa, skarga do sądu, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie przy rozpoznawaniu, odpowiedź na skargę, przedmiot zwrotu, pytanie prawne, postanowienie o odrzuceniu odwołania, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, umorzenie postępowania odwoławczego, brak formalny odwołania, skarga prezesa, merytoryczne rozpoznanie odwołania
Zobacz»

II Ca 113/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wysokości pięciokrotności, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, prezes urzędu zamówień publicznych, skarga na orzeczenie, opłata od skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • brak formalny skargi, wyrok krajowej izby odwoławczej, przystąpienie do postępowania odwoławczego, elektroniczne potwierdzenie, wysokości pięciokrotności, skarga od wyroku, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, prezes urzędu zamówień publicznych, udział wykonawcy, prawo zamówień publicznych, uiszczenie opłaty od skargi, termin zakreślony przez sąd, dzień braku, przedmiotowa sprawa poza sporem, skarga na orzeczenie, brak strony, odwołanie w sprawach, awizo, opłata od skargi, rok prawa
Zobacz»

XXIII Ga 751/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

orzeczenie krajowej izby odwoławczej, skarga na orzeczenie, zamówienie publiczne, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, skarga na orzeczenie, cofnięcie skargi, konsorcjum, koszt postępowania skargowego, zamówienie publiczne, generalny dyrektor dróg krajowych, wyrok sądów polubownych, droga krajowa i autostrada, postępowanie ze skargi, skarżąca spółka, udzielenie zamówienia, ustawową niedopuszczalność, odpowiedź na skargę, skarga od wyroku, przypadku adwokatów, sprawa o zbliżonym charakterze, stawka wynagrodzenia w sprawie, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

XXIII Ga 1378/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2018

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

opłata od skargi, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • opłata od skargi, uiszczenie opłaty od skargi, zawodowy pełnomocnik, sap, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, prawo zamówień publicznych, wydział gospodarczy, warszawa, zwolnienie od kosztów, oddalenie wniosku o zwolnienie, brak fiskalny, prawomocne oddalenie, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, brak strony, postanowienie o oddalenie wniosku, podstawa informacji, odrzucenie skargi
Zobacz»

XXIII Ga 1969/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2017

Data publikacji: 22 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

udzielenie zamówienia, zamówienie publiczne, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, opłata od skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia, wyrok krajowej izby odwoławczej, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, cofnięcie skargi, skarga od wyroku, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, opłata od skargi, przeciwnik skargi, sprawa odwołania, zamawiający skarb państwa, pięciokrotność opłaty, informatyczna spółka, ustawa prawa, prezes krajowej izby, wysłanie odpisu pisma, uiszczona opłata od pisma, zwrot połowy uiszczonej opłaty, wniesienie skargi na orzeczenie, pismo wniosków
Zobacz»

XXIII Ga 1156/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 marca 2017

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

skarga, udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne, wysokości pięciokrotności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • skarga, udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, konsorcjum, zakres odwołania, ustawa prawa, wyrok krajowej izby odwoławczej, koszt postępowania skargowego, opłata stała, stanowisko merytoryczne, zarząd rozbudowy miasta, oddalenie skargi, wysokości pięciokrotności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, cofnięcie skargi, skarga od wyroku, rozstrzyganie skarg, brak możliwości wyboru
Zobacz»

XXIII Ga 864/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2015

Data publikacji: 28 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

oferta, skarga, postanowienie krajowej izby odwoławczej, odrzucenie odwołania, zamówienie publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, skarga, postanowienie krajowej izby odwoławczej, formułowanie wyroku, status wykonawcy, rozpoznanie zarzutu, próba doprowadzenia, odrzucenie oferty, odrzucenie odwołania, podmiot nieuprawniony, wniesienie odwołania, sposób formułowania, uzasadnienie orzeczenia, warszawa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, treść sentencji orzeczenia, zakończonych wyborów, zamówienie publiczne, udzielenie przedmiotowego zamówienia, badanie i ocena oferty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Butryn
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Naworski,  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: